Colofon

 

De tentoonstelling over Charles Baudelaire is gepresenteerd op 18 november 2021. Alle objecten in de tentoonstelling zijn afkomstig uit de Universitaire Bibliotheken Leiden en de collecties van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, met uitzondering van enkele portretten die zijn ontleend aan Wikipedia; de bronnen zijn steeds vermeld.

 

 

Samenstelling en teksten: Annelies Schulte Nordholt

Adviezen en begeleiding: Tommy van Avermaete

Video's: Guus Janssen

Voor de notities bij de getoonde stukken is gebruik gemaakt van onder andere de volgende bronnen: de Franse kritische Baudelaire uitgaves (met name Classiques Garnier en de door Claude Pichois bezorgde editie in de Bibliothèque de la Pléiade) en Baudelaire literatuur; de studie van Paul de Smaele over de Baudelaire-receptie in de Nederlanden; de artikelen van Dick van Halsema, Wiljan van den Akker & Gillis Dorleijn en Anne Marie Musschoot in Jullie gaven mij modder, ik heb er goud van gemaakt; de essays over Baudelaire van P.N. van Eyck, Paul Rodenko en Sem Dresden; voor- en nawoorden van de vertalers Paul Claes, Rokus Hofstede, Petrus Hoosemans, Jan Pieter van der Sterre en Peter Verstegen; besprekingen van Nederlandse Baudelaire-vertalingen door Raymond van den Broeck (Filter), Martin de Haan (Hofhaan, De Reactor) en Barber van de Pol (NRC).

 

Digitalisering: Eva van ’t Loo en Nico van Rooijen

Realisatie webexpo: Jef Schaeps en Liesbeth van Wijk

Technisch ontwerp: Artefacto (Londen)

 

De samensteller wil alle dichters danken voor hun medewerking bij het maken van de video's; hun enthousiasme voor dit project was inspirerend. Peter Verstegen is zij bijzonder erkentelijk voor zijn vertaling van het gedicht Les paradis artificiels en Kiki Coumans voor het beschikbaar stellen ervan. Verder dankt zij: het Leiden University Center for the Arts in Society (LUCAS) voor de subsidie uit de Extra middelen, waaruit een gedeeltelijke onderwijsvervanging gefinancierd kon worden; de BA en MA studenten van het Baudelaire-keuzevak 2020-21, in het bijzonder Myrthe Galle; de collega’s Tommy van Avermaete, Yra van Dijk en Garrelt Verhoeven; de uitgevers en illustratoren, in het bijzonder uitgeverij Querido, Annette Portegies en Anne-Rose Mater-Bantzinger.    

 

© Universitaire Bibliotheken Leiden, 2021