Draaiorgel op een vrachtauto te Bandjar bij Tjiamis

< >