Feestelijkheden te Tjimahi bij Bandoeng ter gelegenheid van de geboorte van prinses Marijke

< >