Colofon

 

Deze tentoonstelling is het resultaat van een stageopdracht voor de master Book and Digital Media Studies tussen oktober 2021 en februari 2022. De tentoonstelling is online gezet op 3 november 2022, als onderdeel van het project ‘Journalistiek in Leiden’ (https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2022/11/dag-van-de-leidse-journalistiek).  

 

Het doel van deze tentoonstelling was niet alleen het inventariseren van de krantencollectie van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL), maar ook het onderzoeken van de verschillende kranten en de journalistieke geschiedenis van Leiden. Behalve uit de collectie van de bibliotheek is hierbij dankbaar gebruik gemaakt van de collecties van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). Dankzij Susan Suèr kon de selectie met deels onbekende kranten uit het ELO worden aangevuld. De UBL is haar bijzonder erkentelijk voor deze samenwerking.

 

Dank gaat verder niet alleen maar uit naar de begeleiders van dit project, Kasper van Ommen en Anna Dlabačová, maar ook naar de medewerkers van de leeszaal Bijzondere Collecties en de kluismedewerkers van de bibliotheek die zeer behulpzaam en geduldig waren tijdens het hele proces. Dank ook aan Nico van Rooijen voor het digitaliseren van de vele materialen. Zonder de vakkennis en hulp van Peter Verhaar was het niet mogelijk geweest om de tijdlijn aan het begin van deze online tentoonstelling te maken. Bedankt voor alle hulp en input.

 

Samenstelling en teksten: Mirjam Rörsch

Begeleiding: Kasper van Ommen, Anna Dlabačová, Jaap de Jong

Digitalisering: Nico van Rooijen

Tijdlijn: Peter Verhaar

Realisatie online tentoonstelling: Jef Schaeps, Liesbeth van Wijk

 

Herkomst bronmateriaal en overzicht gebruikte afkortingen:

Delpher (https://www.delpher.nl/nl/kranten)

Europeana (https://www.europeana.eu/nl)

ELO: Erfgoed Leiden en Omstreken (https://www.erfgoedleiden.nl/)

Website Het illegale Parool (http://hetillegaleparool.nl/)

KB: Koninklijke Bibliotheek Den Haag (https://www.kb.nl/)

UBL: Universitaire Bibliotheken Leiden (https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/)

De Buijzepers verleende toestemming om de scan van de eerste uitgave van het Leids Nieuwsblad te gebruiken.

 

© Universitaire Bibliotheken Leiden, 2022