Alexine Tinne, Fotograaf - Haar wereldbeeld

 

Alexine Tinne (1835-1869) is een van de markantste vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Ze kreeg in de negentiende eeuw internationaal bekendheid als eerste westerse vrouw die door Centraal-Afrika reisde. Deze tentoonstelling gaat over die andere verworvenheid van Tinne: zij was ook Nederlands eerste belangwekkende vrouwelijke fotograaf. In een tijd dat fotograferen voornamelijk een mannenaangelegenheid was, leerde zij in Den Haag in korte tijd op uitzonderlijk hoog niveau fotograferen.

 

Voor het eerst wordt in de tentoonstelling  Alexine Tinne, Fotograaf – Haar Wereldbeeld (26 jan. - 12 jun. 2022) in het Haags Historisch Museum de fotografie van Alexine Tinne overzien en in een internationale context geplaats. Daarbij worden ook enkele ontdekkingen voor het eerst bekend gemaakt. De tentoonstelling is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Haags Historisch Museum, Dagmar van Weeghel en Universiteit Leiden (gastcurator Maartje van den Heuvel, conservator fotografie van Universitaire Bibliotheken Leiden)

 

De foto’s in de tentoonstelling zijn afkomstig uit verschillende fotocollecties, waar de ‘collectie Tinne’ is ondergebracht: met name het Haags Historisch Museum (HHM), het Nationaal Archief (NA), het Haags Gemeentearchief (HGM) en het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD). Zij hebben welwillende hun medewerking verleend aan de fysieke en digitale tentoonstelling. Naar de collecties wordt in de bijschriften met afkortingen verwezen

 

 

 

Uit Tinne’s fotografie blijkt ook haar levensvisie: die veranderde van Haags exclusief naar, met name in haar latere jaren, een kijkwijze die we vandaag de dag inclusief zouden noemen. Dat wordt vooral duidelijk door de toevoeging in deze tentoonstelling van de hedendaagse fotoseries Nader tot Tinne en Diaspora van Dagmar van Weeghel.

 

Deze digitale tentoonstelling geeft een overzicht van de tentoonstelling in het Haags Historisch Museum. De online tentoonstelling fungeert zowel als toegankelijke plek om een indruk te krijgen van de fotograaf Alexine Tinne en haar wereldbeeld, als gelegenheid voor de bezoeker van de fysieke tentoonstelling om zich langer of doelgerichter te verdiepen in de experimentele fotografische wereld van Tinne.

 

Bovendien gaat de opening van de digitale tentoonstelling gepaard met de wissel van een groot aantal historische foto's in de fysieke tentoonstelling, die vanwege hun kwetsbaarheid op 11 maart geruild worden. Om de fotoafdrukken uit de eerste helft van de tentoonstelling in het Haags Historisch Museum voor het publiek zichtbaar te houden, is ervoor gekozen om in de online tentoonstelling grotendeels foto's uit deze eerste helft van de fysieke tentoonstelling te exposeren.