Colofon

 

Deze tentoonstelling toont een selectie uit de prentcollectie van Peter Chabot, door hem in 2020 geschonken aan de Universitaire Bibliotheken Leiden.

 

De tentoonstelling is gepresenteerd op 11 juli 2022.

 

Samenstelling en teksten: Nelke Bartelings en Laura Plezier

Digitalisering: Eva van ’t Loo, Nico van Rooijen

Realisatie digitale tentoonstelling: Liesbeth van Wijk en Jef Schaeps

Technisch ontwerp: Artefacto (Londen), Kate Lomax

 

Bij de tentoonstelling is gebruikt gemaakt van de uitgebreide documentatie, aangelegd door Peter Chabot. De samenstellers willen hem danken voor zijn medewerking.

 

© Universitaire Bibliotheken Leiden, 2022