Cicero als toonbeeld van welsprekendheid


Notice: Undefined variable: caption in /home/hkrijger/domains/webpresentations.universiteitleiden.nl/public_html/themes/leiden-theme/view/common/block-layout/item-showcase-responsive.phtml on line 56

Ondanks de rijke bronnen was in de vroege middeleeuwen veel van de kennis over Cicero’s leven verloren gegaan. Omdat men zijn werken vooral in het retorica-onderwijs tegenkwam, herinnerde men zich hem nauwelijks als politicus of filosoof; hij was een leermeester van de welsprekendheid geworden. Op dit gebied was hij zo beroemd dat men de retorica door hem gepersonifieerd zag. Cicero’s retorisch handboek De inventione (Het vinden van argumenten) is een van de best overgeleverde werken in de middeleeuwen. Er zijn talloze afschriften van gemaakt omdat het in het retorisch schoolonderwijs gebruikt werd.

 

 

  Cicero was voor veel mensen in de middeleeuwen een leermeester van de welsprekendheid; soms werd hij zelfs als belichaming van de retorica beschouwd. Dat zien we in een heel bijzonder Leids manuscript van De inventione waarin via een pentekening een link gelegd wordt met het laatantieke standaardwerk over de zeven vrije kunsten (Martianus Capella’s De nuptiis Philologiae et Mercurii). Ook bij Martianus Capella is Cicero de hoofdrepresentant van de Latijnse welsprekendheid.

 

1.1 De inventione

RESOURCE

1.1 De inventione

1.2 Vrouwe Retorica

RESOURCE

1.2 Vrouwe Retorica

1.3 Cicero bij Martianus Capella

RESOURCE

1.3 Cicero bij Martianus Capella

1.4 Catilinarische redevoeringen

RESOURCE

1.4 Catilinarische redevoeringen

1.5 Cicero's prestaties

RESOURCE

1.5 Cicero's prestaties